Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „P&M SupermarketLtd.

2. Седалище и адрес на управление: Република Кипър гр. Агия Напа, ул. Тефкру Антия 34

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Република Кипър гр. Агия Напа, ул. Тефкру Антия 34

4. Данни за кореспонденция: Република Кипър гр. Агия Напа, ул. Тефкру Антия 34, headoffice@pmsupermarket.com , мобилен телефон 99 77 88 11

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 204786976